Skip to content

pers

Brussel – 14 december 2017 – Naar aanleiding van de hoorzitting over de zwerfvuilproblematiek op 12 december 2017 in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement, voelt Belgian BioPackaging vzw (BBP) zich verplicht te reageren op de stellingname die door Fedpack m.b.t. het gebruik van plastic verpakkingen werd verdedigd.
BBP stimuleert al jaren het gebruik van composteerbare verpakkingen, vervaardigd met materialen uit hernieuwbare (i.e. natuurlijke) bron. 
Bericht verstuurd op 14 december 2017.

Plastic soep in de oceanen? Wel degelijk een Vlaamse aangelegenheid!  

Brussel – 14 december 2017 – Naar aanleiding van de hoorzitting over de zwerfvuilproblematiek op 12 december 2017 in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement, voelt Belgian BioPackaging vzw (BBP) zich verplicht te reageren op de stellingname die door Fedpack m.b.t. het gebruik van plastic verpakkingen werd verdedigd. BBP stimuleert al jaren het gebruik van composteerbare verpakkingen, vervaardigd met materialen uit hernieuwbare (i.e. natuurlijke) bron.  

Jan Goesaert, vertegenwoordiger van Fedpack – de federatie van de Belgische verpakkingsindustrie – verdedigde in de Commissie zijn standpunt in verband met een mogelijk verbod op (ultra)lichtgewicht plastic zakken voor eenmalig gebruik. Dat deed hij met een wel erg opmerkelijke stelling: de plastic soep in de oceanen ligt niet in Europa, dus is Vlaanderen niet verantwoordelijk en is bijgevolg een verbod niet aan de orde. Tendentieuze en totaal foutieve uitspraken over bioplastics vervolledigden Goesaert’s pleidooi. BBP distantieert zich in de meest sterke bewoordingen van deze standpunten.

BBP biedt wederwoord
De Belgische bedrijfsvereniging voor de bioverpakkingssector stimuleert al meer dan 10 jaar het gebruik van composteerbare verpakkingen, vervaardigd met materialen uit hernieuwbare bron.
“Europa, en ook Vlaanderen, neemt wel degelijk verantwoordelijkheid op voor de plasticvervuiling, die trouwens helemaal geen ver-van-ons-bed show is.”, aldus Dirk Wens, voorzitter van de vereniging. “Ook onze rivieren en zeeën zijn met o.m. plastic vervuild. Europa heeft m.b.t. de plastic zakjes een richtlijn uitgeschreven in 2015. Het is nu aan de lidstaten om er uitvoering aan te geven. In België is dit een regionale materie, waardoor Vlaanderen zich moet uitspreken over de te nemen maatregelen.”

“Verschillende Europese landen en regio’s – denk o.m. aan Frankrijk, Italië, Nederland, Wallonië en Brussel – werkten al maatregelen uit om het gebruik van plastic wegwerpzakken een halt toe te roepen”, vervolgt Dirk Wens. “In plaats daarvan schuiven sommige composteerbare zakken met een minimumpercentage hernieuwbare grondstoffen naar voor”.

BBP dringt er bij de Commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement op aan om, net als Fedpack, gehoord te worden. Het positieve verhaal van composteerbare verpakkingen, gemaakt met materialen uit hernieuwbare bronnen, verdient evenzeer een publiek forum. Bovendien bevorderen deze nieuwe verpakkingsvormen van de toekomst een circulaire economie waar mens én milieu de vruchten van plukken.                                                                                                                                  

Belgian BioPackaging vzw is de ketenorganisatie van de bioverpakkingssector en brengt producenten en leveranciers van bioverpakkingsmaterialen samen met onderzoekscentra, studiebureaus, grondstofleveranciers en afnemers, c.q. gebruikers van die verpakkingen. Als actief lid van het pan-Europese netwerk European Bioplastics, is BBP bovendien mede een drijvende kracht achter diverse onderzoeken naar alternatieven voor traditionele plastic verpakkingen. (www.european-bioplastics.org).